Älgsafari

älgsafari

Hos några av våra medlemmar kan du uppleva älgsafari, där du får se skogens konung i sin naturliga miljö.
Du kommer att uppleva den mäktiga älgen på nära håll och kanske även får chansen att klappa och mata dem.

Genom älgsafari vill våra medlemmar erbjuda en intressant och spännande upplevelse som blir ett minne för livet.
Samtidigt som de utan att störa djuret vill ge en bättre förståelse och sprida kunskap om älgen.

Ta dig tid att uppleva Europas största landlevande djur på riktigt nära avstånd genom älgsafari hos våra medlemmar.
Se älgar i alla olika stadier i livet i deras naturliga miljö och få en spännande dag du sent kommer att glömma.

Medlemmar som erbjuder älgsafari

Elinge Älgpark
Lars Göran Martinsson
Tel: 0372 502 50
www.elingealgpark.com

340 13 Hamneda

Glasrikets Älgpark, Nybro
Michael Karlsson
Tel: 070 6253623
www.glasriketsalgpark.se
Långa Slät 314
382 96 Nybro

Grönåsen Älg- & Lantdjurspark
Gill och Patrik Agelstam
Tel: 0478-50770
www.gronasen.se
Grönåsen 2
36052 Kosta

Gårdsjö Älgpark
Leif Lindh och Ilona Carlengård
Mob: 070 3536060
www.gardsjoalgpark.se
Gårdsjö 127
744 91 Heby

Laganland Älgpark
Sven-Olof Svensson
Tel: +46 (0)372 308 80
www.laganland.se
Laganvägen 10
341 50 Lagan

Moose Garden
Sune Häggmark
Tel: +46 70 3636061
www.moosegarden.com
Orrviken 215
832 93 Orrviken

Skullaryd Älgpark
Erik Öster
Mob: 073-812 28 68
www.skullaryd-algpark.se
Skullaryd Sjöarp 1
575 91 Eksjö

Smålandet Älg- safari drive in
Karl-Åke Karlsson
Tel: 0433 121 72
www.smalandet.se
Pl. 2018
285 91 Markaryd

Värmlands Älgpark AB
James Gegg
Mob: 00460702664945
www.moose-world.com
Holeberg
68361 Ekshärad